Skapa en annorlunda och estetiskt tilltalande

mur eller erosionsskydd med gabionkorgar

Gabionburen kan ha många olika funktioner:

  • bullerdämpande
  • lastupptagande
  • insyns- och erosionsskydd

Vi utför även plastgjutna betongmurar, som är lämpliga som stödmurar i trädgård och offentlig miljö. Vi gjuter också alla möjliga konstruktioner i betong t.ex. parkeringshus.

Se exempel på arbeten: